Nyhet Publicerad

Fondbolagens förening välkomnar Denovo Advokatbyrå som ny associerad medlem

Fondbolagens förening har glädjen att välkomna Denovo Advokatbyrå som nytt associerat medlemsbolag i föreningen.

Det beslutades vid föreningens styrelsemöte den 5 april. 

Denovo är en advokatbyrå som erbjuder juridisk rådgivning till företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet, till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag. Läs mer om bolaget på www.denovolaw.se.

”Våra medarbetare biträder sedan många år ett stort antal aktörer inom fondbranschen med regelverksfrågor och affärsutveckling. Medlemskapet i Fondbolagens förening ger oss möjlighet att tillsammans med övriga medlemmar verka för en sund bransch som allmänheten har förtroende för", säger Björn Wendleby, advokat och Managing Partner på Denovo Advokatbyrå, om medlemskapet.

Fondbolagens förening grundades 1979 och har i uppdrag att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.