Nyhet Publicerad

Fondspararna väljer investeringssparkonto

Under första halvåret 2018 har fondspararna främst valt att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK). Av det totala nettosparandet på 27 miljarder gick 16 via ISK.

Hushållen nettosparade också 14 miljarder i fonder via fondförsäkring, medan de nettosålde fonder från direktsparandet.

Fondbolagens förening har tagit fram en rapport över fondsparandets fördelning under det första halvåret 2018. Föreningens månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första halvåret 2018, och nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier, t.ex. hushållens sparande via ISK, sparande till pension samt företagens fondsparande.

Fondsparandet under första halvåret 2018 uppgick till totalt 27 miljarder. Störst nettosparande, 16 mdkr, kom via investeringssparkonton (ISK) följt av 14 miljarder via fondförsäkring. Hushållens direktsparande fortsatte att vara negativt, -11 miljarder under kvartalet. 

Fondsparandet via ISK gick främst till blandfonder och aktiefonder. För fondförsäkring gick huvuddelen till aktiefonder följt av blandfonder och räntefonder, medan hushållen i sitt direktsparande främst tog ut från aktiefonder men även från räntefonder. 

Fondsparandet under första halvåret 2018 uppgick till totalt 27 miljarder. Störst nettosparande, 16 mdkr, kom via investeringssparkonton (ISK) följt av 14 miljarder via fondförsäkring. Hushållens direktsparande fortsatte att vara negativt, -11 miljarder under kvartalet. 

Fondsparandet via ISK gick främst till blandfonder och aktiefonder. För fondförsäkring gick huvuddelen till aktiefonder följt av blandfonder och räntefonder, medan hushållen i sitt direktsparande främst tog ut från aktiefonder men även från räntefonder. 

Ladda ner hela rapporten här.