Nyhet Publicerad

Förbättringsförslag - inför associationsrättsliga fonder

Veckans förbättringsförslag från Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenteras denna vecka av Fondbolagens förening. Förslaget är att införa liknande fondformer som finns i andra EU-länder.

Om sådana kunde införas i Sverige, skulle behovet av att förlägga fonder utomlands minska. Ett förslag om att införa en bolagsrättslig fondform finns i en statlig utredning, men det har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder.

I Sverige finns det endast två reglerade fondformer, värdepappersfonder och specialfonder. I andra EU-länder finns det oftast även en bolagsrättslig variant, som många svenskägda fonder finner intressant. Därför sker det ofta att svenskägda fonder förläggs till andra länder och följden blir förstås att vi i Sverige går miste om både skatteintäkter och möjligheten att utöva tillsyn över dessa. För fondbranschen skulle det också vara kostnadseffektivt att kunna etablera bolagsrättsliga fonder här hemma i Sverige. Men då vi inte har den legala strukturen på plats så är det omöjligt och det blir även svårare för svenska fonder att delta i finansiering av bland annat bolag som inte är noterade.

Om liknande fondformer som andra EU-länder har, även kunde införas i Sverige, skulle behovet av att förlägga svenska fonder utomlands minska. Ett förslag om att införa en bolagsrättslig fondform finns i en statlig utredning, men det har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder.

Läs mer om förbättringsförslaget "Införande av nya reglerade fondformer i Sverige". Förslaget har nummer 29 i rapporten "Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022"