Nyhet Publicerad

Global temavecka uppmärksammar ungas ekonomikunskaper

Global Money Week är en årlig global temavecka som fokuserar på vikten av barns och ungas kunskaper i privatekonomi. Fondkollen-podden har bjudit in Ung Privatekonomi för att berätta om hur de utbildar unga.

Årets Money Week pågår 20 – 26 mars 2023. Syftet med veckan är att uppmärksamma vikten av barns och ungas kunskaper i privatekonomi. Initiativet startades redan 2012 och organiseras globalt av OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE). Hittills har 176 länder deltagit i initiativet och man beräknar att man nått ut till ca 53 miljoner barn och unga. I Sverige är det Finansinspektionen som samordnar bidragen från olika organisationer inom ramen för sitt uppdrag inom finansiell folkbildning.

Fondbolagens förening är en av huvudsponsorerna bakom projektet Ung Privatekonomi som har uppdraget att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Varje läsår åker projektets föreläsare runt till skolor för att sprida entusiasm och kunskap. Föreläsningarna är helt kostnadsfria. Målet är att ge eleverna förutsättningar att ta kontroll över sin privatekonomi och sitt sparande. Mellan höstterminen 2009 och vårterminen 2022 har Ung Privatekonomi utbildat 304 423 ungdomar.

Fondbolagens förenings sparekonom Philip Scholtzé har bjudit in Ung Privatekonomis verksamhetschef Tova Larsson till Fondkollen-podden för ett samtal om ekonomiutbildning för unga.

header_fondkollen.jpg

Fondkollen-podden Avsnitt 13 - Ung Privatekonomi utbildar unga i ekonomi
OECD:s information om Global Money Week
Finansinspektionens information om Global Money Week