Nyhet Publicerad

Hur kan finansbranschen bidra till ett hållbart samhälle?

Här kan du ta del av diskussionerna på en stor konferens som samlade representanter för myndigheter, företag och finansmarknadens aktörer för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv.

Vilken roll har den finansiella sektorn, vilket hållbarhetsarbete pågår, och vilka insatser behövs från andra sektorer på vägen mot ett mer hållbart samhälle?  Vilka överväganden behöver vi göra i en osäker och föränderlig värld? Fondbolagens förening och tre andra branschföreningar gick samman för att lyfta fram och diskutera det hållbarhetsarbete som snabbt utvecklas på finansmarknaden.

Program

Moderator: Elisif Elvinsdotter

Vilken roll spelar finansbranschen och dess olika aktörer i hållbarhetsarbetet?

 • Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
 • Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen
 • Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring
 • Urban Funered, vd för Svensk Värdepappersmarknad

Inledningsanförande

Max Elger, finansmarknadsminister

Hur ställer vi om till en hållbar ekonomi?

 • Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef, Handelsbanken
 • Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen
 • Jens Matthiessen, Financial Adviser på EU-kommissionens representation i Sverige
 • Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet

Är värdepappersmarknaden hållbar?

 • Tomas Thyblad, Head of ESG Solutions Nasdaq Stockholm
 • Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Finansinspektionen
 • Christian Luiga, CFO and Deputy CEO Saab ab
 • Johan Mörner, vd för Erik Penser Bank
 • Lena Österberg, Head of Sustainability Research and Strategy, Carnegie

Är konsumenterna med på hållbarhetståget?

 • Per Sandell, affärsområdeschef finansiella tjänster, Svanen
 • Helena Hagberg, hållbarhetschef, Skandia
 • Therese Liljeblad, investment product specialist, Nordea
 • Anna Larris, jurist Fondbolagens förening

Hur påverkar investerarna för en hållbar framtid?

 • Thomas Flodén, ansvarig kapitalförvaltning AMF
 • Emelie Westholm, Head of responsible investments, Folksam
 • Joakim Sandberg, professor i ekonomi, Göteborgs universitet
 • Johanna Gestlöf Lundgren, Hållbarhetschef SPP


Sammanfattning av dagen

Dagens diskussioner sammanfattas av moderatorn tillsammans med representanter för föreningarna.