Nyhet Publicerad

Jämställt sparande - win-win för alla

Hur får vi fler kvinnor intresserade av sparande? Det var rubriken på ett Fondforum i webbformat med Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar och Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK. Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, modererade.

”Skit i det obetalda hemarbetet och ta ansvar för din ekonomi” är Emma Perssons uppmaning till kvinnorna. Anna Allerstrand tycker att vi måste avdramatisera sparandet för att nå ut bättre till kvinnor.

Fondbolagens förenings årliga undersökning kring kvinnors och mäns sparande visar att de flesta såväl kvinnor som män anser att de har tillräckliga kunskaper för att hantera sin privatekonomi, men när man frågar specifikt om sparande ser bilden annorlunda ut. Många fler kvinnor (35 procent) än män (19 procent) anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna påverka sitt sparande. På seminariet diskuterades vad det kan bero på och hur mönstren kan förändras.

Emma Perssons siffror visar att kvinnor tar ut 70 procent av föräldraledigheten och 62 procent av vab-dagarna. Kvinnor jobbar också mer deltid och ägnar sig hela 5 timmar mer per vecka åt obetalt hemarbete. Det här bidrar till att kvinnornas inkomster ligger på 76 procent av männens, och att en stor del av sparutrymmet för kvinnor försvinner. Dessutom kan man se skillnader i vad kvinnor respektive män sparar till. Medan män sparar till kapitalvaror som bil och bostad, sparar kvinnorna snarare till resor och specifika prylar.

Anna Allerstrand har lång erfarenhet av att arbeta med frågan om jämställt sparande. När hon tidigt i sitt arbetsliv arbetade i finansbranschen reflekterade hon över de grabbiga miljöerna. Men Anna har goda erfarenheter av att anordna speciella forum för kvinnor för att diskutera pension och sparande. Normalt sett är det främst äldre män med god ekonomi som vill komma till sparträffar. För att locka kvinnor och yngre behövs en annan tonalitet. Kvinnliga föredömen är också viktigt.

Anna menar att kvinnor ofta tänker mycket på andra, men i det här fallet skulle de behöva tänka lite mer på sig själva. Vissa kvinnor kan till exempel få en aha-upplevelse när de förstår att de kan bättra på sin egen pension väsentligt genom att ta bort återbetalningsskyddet. Om barnen har goda inkomster kanske skyddet inte är nödvändigt.

Många kvinnor tycks tro att det behövs expertkunskaper för att spara, att man måste vara statistiker eller matematiker och hela tiden följa utvecklingen på börsen. Men det har blivit så mycket lättare: man behöver inte vara expert för att till exempel sätta upp ett månadssparande i fonder, poängterade Emma Persson.

Läs mer:

Kvinnor skattar sin sparkunskap lägre än männen