Pressmeddelande Publicerad

Kommentar: Höj kraven och stärk konsumentskyddet i premiepensionssystemet

Den senaste tiden har vi sett exempel på oseriösa aktörer på fondmarknaden som genom otillåtna och bedrägliga metoder riskerar pensionspengarna för många sparare.

Det är helt oacceptabelt. Det skadar dessa pensionssparare och det undergräver förtroendet för både premiepensionssystemet och för hela sparandemarknaden. Därför är det viktigt att myndigheterna verkligen använder sina befogenheter för att med kraft sätta stopp för det här.

Att några oärliga aktörer utnyttjat systemet får dock inte överskugga det faktum att premiepensionssystemet i grund och botten visat sig vara mycket bra för pensionsspararna. Det fanns tre viktiga mål när systemet i bred politisk enighet infördes på 1990-talet. Det skulle ge spararna bättre avkastning, det skulle ge möjlighet till riskspridning och det skulle öppna för sparare att fatta egna beslut utifrån sina förutsättningar och preferenser. Vi kan i dag konstatera att systemet uppfyllt alla tre målen. Spararna har fått en väsentligt bättre avkastning än i inkomstpensionen, man har kunnat sprida riskerna och man har haft reella möjligheter att välja en egen placeringsinriktning och förvaltning. För den som inte velat välja har pengarna stannat i en bra fond med god avkastning.

Premiepensionen har haft en genomsnittlig värdeökning på 6,7 procent per år. Det kan jämföras med 3 procent för inkomstpensionen. Med en sparhorisont på omkring 40 år innebär det stor skillnad för den framtida pensionen. Det är viktigt inte minst med tanke på att dagens unga kommer att leva längre och därmed vara pensionärer under längre tid än tidigare.

Det finns inte någon annan sparform som är så reglerad som fonder. Det är en mogen sparform som ända sedan allemansfonderna infördes på 1980-talet har skapat en bred och samhällsnyttig vana att månadsspara, vilket lett till ökad välfärd för breda lager av befolkningen. Det är en slags demokratisering av de finansiella marknaderna som har gett många svenskar del av den ekonomiska tillväxten.

Att ens diskutera att göra sig av med ett system som i grunden fungerar bra och som ger miljoner sparare möjlighet till en bättre pension framöver är oroväckande. Vi menar tvärtom att med en åldrande befolkning, samt ett växande eget ansvar för tjänstepensioner och privat sparande så finns det all anledning för staten att stärka premiepensionen. Genom effektiva regler, relevant information och hjälpmedel bör man istället skapa bättre förutsättningar för medborgare att fatta kloka beslut om sin framtida pension.

Det hindrar inte att det finns utrymme för tydliga förbättringar.

I höstas presenterade premiepensionsutredningen sina förslag för att förbättra systemet på ett antal punkter. Förslagen har både rosats och kritiserats av remissinstanserna. Vår uppfattning är dock att utredningen fokuserat på fel saker. Vi menar att den avgörande frågan framöver är hur vi kan städa och vässa premiepensionssystemet genom att stärka konsumentskyddet och höja kraven för de fondbolag som vill ta plats på fondtorget.

Det fanns utan tvekan en viss naivitet när fondtorget i premiepensionssystemet skapades. Baserat på tidigare erfarenheter trodde man att samtliga aktörer skulle sköta sig. I dag vet vi att så inte blev fallet och det har inte minst förekommit aggressiv marknadsföring via telefon från oseriösa aktörer. Den sortens beteenden undergräver förtroendet för hela systemet och för den stora majoritet av fondbolag som gör ett seriöst och bra jobb.

Flera åtgärder har vidtagits den senaste tiden. Pensionsmyndigheten har gjort kraftfulla skärpningar av samarbetsavtalen med de aktörer som vill finnas på fondtorget. Man har bland annat infört avgiftstak och konsumentskyddet har höjts vid telefonförsäljning.

Men mer bör göras. Från Fondbolagens förenings sida bidrar vi till Pensionsmyndighetens arbete för att höja konsumentskyddet. Ribban för de fonder som vill vara med på fondtorget behöver höjas. Och vi vill att Pensionsmyndigheten ska ha större möjligheter att ta bort fonder som inte motsvarar kraven.

Det är viktigt att komma ihåg att det är en möjlighet för sparare att välja fonder i premiepensionssystemet, inte ett tvång. Om man inte vill göra ett eget val placeras premiepensionen i den statliga fonden AP7 Såfa, som hittills haft en god utveckling.

Vi tror dock att det är både bra och viktigt att respektera viljan hos de 52 procent av alla sparare som har gjort ett eget val. Sex av tio svenskar vill själva kunna bestämma över en del av sitt pensionssparande och andelen är ännu högre bland de yngre (TNS Sifo Prospera 2016). Det är fullt möjligt att säkerställa ett premiepensionssystem som ger såväl valfrihet som ett starkt konsumentskydd. Vi kommer att göra allt vi kan för att bidra i det arbetet för att säkerställa att pensionssparare kan känna sig trygga.

Fredrik Nordström 

Vd, Fondbolagens förening

Andel med egenvald portfölj - olika åldersgrupper