Nyhet Publicerad

Nordiska föreningar varnar för förvirrande kundinformation

Tajmingen för införandet av EU-regelverket PRIIPs för fonder är olyckligt, skriver nordiska branschföreningar i ett brev till sina respektive finansdepartement. Resultatet riskerar att bli förvirrande för kunderna.

Enligt EU:s regelverk PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) ska ett nytt informationsblad för fonder införas i januari 2022. Informationen i detta produktblad, som ska erbjudas icke-professionella investerare, riskerar dock att skilja sig från den information som redan står i fondernas faktablad (KIID, Key Investor Information Document). Faktabladen är väl etablerade på marknaden och även de beslutade av EU. Det skulle behövas mer tid för att samordna informationen i de båda dokumenten så att kunderna inte riskerar att få olika information om samma produkt, menar föreningarna.

Fondbolagens förening och de övriga branschföreningarna vädjar nu till sina finansdepartement att ta upp frågan med EU-kommissionen. De önskar att införandet av PRIIPs regelverk för fonder skjuts framåt i tiden så att den föreskrivna genomgången av PRIIPs-regelverket på nivå 1 hinns med innan fonder börjar omfattas, och för att ge fondbolag och distributörer tillräcklig tid att anpassa sig till de ännu inte antagna nivå 2 reglerna.

Brev till Finansdepartementet: "Concerns regarding timing of PRIIPs RTS"