Nyhet Publicerad

Positivt beslut om översyn av Priips-regelverket, och förlängt undantag för fonder

Europaparlamentets Economic and Monetary Affairs Committee har röstat för en förlängning av undantag för fonder vad gäller implementering av det nya Priips-regelverket. Samtidigt vill man ha en översyn av regelverket.

Fondbolagens förening välkomnar besluten, men ytterligare förhandlingar återstår.

Europaparlamentets kommitté röstade i veckan för en förlängning av undantaget för fonder i implementeringen av Priips-regelverket (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), inklusive kravet på faktabladet Key Investor Document (KID). Förlängningen föreslås gälla till 31 december 2021. Samtidigt beslutade kommittén att ge kommissionen ytterligare ett år (till 31 december 2019) att genomföra en bredare översyn av Priips.

- Vi välkomnar kommitténs beslut. För att man ska hinna med att göra en ordentlig utvärdering av kraven på fonderna i Priips-regelverket behövs mer tid. Informationen som ska ges till spararna behöver ses över, inte minst när det gäller resultatscenarier och transaktionskostnader. Vi vill att spararna får meningsfull information, som hjälper dem i deras investeringsbeslut, säger Fredrik Pettersson, vice vd på Fondbolagens förening.   

Nästa steg är att frågan ska förhandlas i trilogmöten mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.