Nyhet Publicerad

PPM får pensioner att växa snabbare

Värdeutvecklingen i premiepensionen har varit mycket konkurrenskraftig och systemet är kostnadseffektivt. Svenska folket, inte minst de unga, uppskattar möjligheten att göra ett eget val av fonder till premiepensionen. Det konstateras i rapporten "Fakta om premiepensionen".

Slutsatser som dras i rapporten: 

  • Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har sedan starten fram till och med 2017, trots flera finansiella kriser, varit väsentligen bättre än inkomstpensionen: 7,1 procent jämfört med 3 procent i genomsnitt per år.
  • Spararna är intresserade. Omkring hälften av spararna har gjort ett eget val, och dessa står för närmare 70 procent av det förvaltade kapitalet.
  •  62 procent av samtliga individer och hela 83 procent i åldersgruppen 18-33 år uppskattar möjligheten att kunna göra ett eget val till premiepensionen.
  • Inom premiepensionen finns ingen påtaglig skillnad mellan kvinnor och män när det gäller genomsnittlig avkastning.
  • Skillnader i framtida pension beror främst på andra faktorer än avkastningen till premiepensionen.
  • Drygt 99 procent av pensionsspararna hade 2017-12-31 en positiv värdeutveckling på sina premiepensionskonton.
  • För dem som inte önskar göra ett eget val, eller vill att staten ska ta hand om hela pensionen, finns ett konkurrenskraftigt ickevalsalternativ.
  • Fondavgiften i premiepensionssystemet uppgår i genomsnitt till 0,22 % (0,3 % exkl AP7 Såfa), efter att två tredjedelar av bruttoavgiften rabatterats.