Nyhet Publicerad

Se seminariet Vem ska ha makten över ditt sparande - du, fondbolagen eller staten?

Vem ska ta ansvar för ditt framtida sparande, t.ex. till pensionen? Nudging är ett begrepp på modet, där stater t.ex. kan nudga, eller knuffa, medborgarna i ”rätt” riktning så att de gör bra val.

Hur långt sträcker sig statens ansvar och vilket ansvar har du själv? Finns det några risker med att staten tar på sig ansvaret? Vilka är fördelarna med att du själv sitter i förarsätet? Och vilket ansvar har fondbolagen?

Här kan du se hela det seminarium som Fondbolagens förening arrangerade under Almedalsveckan. Det tar sin utgångspunkt i de beslutade förändringarna med ökade inträdeskrav på premiepensionens fondtorg som är på gång nu under hösten 2018. Fler förändringar av premiepensionen planeras. En särskild utredare fick i juni uppdraget att ta fram förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen. Samtalet går också in på frågan om vad det skulle innebära att  övergå till ett upphandlat fondtorg, t.ex. ur ett maktperspektiv. Vem ska ha makten över ditt sparande - du, fondbolagen eller staten?

Se hela seminariet

Panel 

Moderator: Åsa Julin

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för Näringslivsforskning 

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande socialförsäkringsutskottet (S), representant i Pensionsgruppen

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L), representant i Pensionsgruppen

Tove Zander, vd Unga Aktiesparare

Mikael Sandström, chefsekonom TCO

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening

Mats Persson (L)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Andreas Bergh (docent) 

 

Tove Zander, vd Unga Aktiesparare