Nyhet Publicerad

Tillbakablick: 40-år med god avkastning

Svenska sparares fondförmögenhet slog i slutet av juli nytt rekord. Noteringen på 4 737 miljarder kronor är den högsta någonsin. Två tredjedelar av dessa är ren vinst, eller avkastning. Resterande del är insatt belopp.

I samband med att föreningen fyller 40 år gör vi under året tillbakablickar och nedslag på hur den svenska spar- och fondmarknaden utvecklats. 

Sett till hela 40-årsperioden, 1980-2019, har Stockholmsbörsen stigit med i genomsnitt knappa 16 procent per år. Trots makalös värdestegring totalt sett har 40-årsperioden inrymt ett flertal kraftiga kursfall. Två stora kurskorrektioner har ägt rum under 2000-talet, IT-kraschen (2000-2002) och finanskrisen (2007-2008). Under den senaste 10 årsperioden har det mesta pekat uppåt, även om börsen vid ett par tillfällen tvekat om färdriktningen. Tidsepoken har också bjudit på kraftigt växlande (fallande) ränte- och inflationsnivåer, samt innehållit utmaningen att försöka förstå vad en negativ styrränta är och innebär.

Men som helhet har de svenska fondspararna fått ta del av fantastisk avkastning. Delar man upp de rekordhöga fondförmögenheten på ackumulerad avkastning och ackumulerat sparande blir det än mer slående. Två tredjedelar av fondförmögenheten är ren vinst, eller avkastning. Resterande del är insatt belopp.

Vill du läsa mer om de senaste 40-årens fondsparande. Läs gärna vår 40-årsstudie.