Nyhet Publicerad

Tillbakablick: Premiepensionens intåg och fantastiska utveckling

Sedan lanseringen 2000 har över 4 miljoner pensionssparare haft en årlig avkastning på över 8 procent.

Den svenska fondförmögenheten uppgick i utgången av augusti 2019 till 4 713 miljarder kronor. När Fondbolagens förening grundades för 40 år sedan uppgick fondförmögenheten till 1 miljard. Många faktorer har bidragit till den fantastiska utvecklingen. En av dessa som nämns i 40-årsstudie, Fondmarknadens utveckling 1979-2019, är framsynta politiska beslut. Ett av dessa beslut är införandet av premiepension. Att svenska pensionssparare får möjlighet att välja egna fonder för en del av sin pension. Det i kombination med finansiellt sofistikerade hushåll och en fantastisk värdeutveckling på världens aktiemarknader har bidragit till att den genomsnittliga årsavkastningen för sparare i premiepensionen har varit 7,4 procent.

Över 4 miljoner pensionssparare har haft en årlig avkastning på över 8 procent. Av dessa har fler än hälften haft en genomsnittlig årsavkastning på över 10 procent. Sedan lanseringen 2000 har premiepensionens andel av hushållens totala fondförmögenhet ökat från 7 till 33 procent.

Läs gärna mer i 40-årsstudie, Fondmarknadens utveckling 1979-2019.