Nyhet Publicerad

Tydligt behov av privat pensionssparande

Enighet kring behovet av ett privat pensionssparande på föreningens Fondforum i webbformat.

Avdragsrätten till det privata pensionssparandet (IPS) upphörde i årsskiftet 2015/2016. Sedan dess har diskussionen ifall Sverige behöver en ny fördelaktig sparform för ett sparande till pensionen intensifierats. Internationella organisationer som OECD och Mercer har uppmärksammat att Sverige har de minst generösa villkoren för privat pensionssparande och samtidigt konstaterat att behovet av detsamma har ökat det senaste decenniet. 

Med den här utgångspunkten bjöds det intill Fondforum för att diskutera om Sverige behöver ett privat pensionssparande och hur det i så fall kan utformas.

Webbinariumet inleddes med att föreningens sparekonom Gustav Sjöholm redogjorde för de slutsatser som går att dra från den nyligen publicerade Fondspararundersökning. Där redovisas bland annat att 47 procent av de tillfrågade känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat sparande.

Efter det berättade rapportförfattaren, tillika analtyikern, Erik Ferm från Pensionsmyndigheten om deras rapport "Behövs en ny produkt för privat pensionssparande?". Bland annat konstaterades att det finns grupper som behöver spara mer till pensionen, medan behovet för andra är lågt. 

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, var sedan först ut med att presentera deras förslag på hur ett privat pensionssparande kan se ut. De kallar det "Allemanspension - för att fler ska få 80 procent av lönen i pension". Därefter redogjorde Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk försäkring, för deras förslag till ett privat pensionssparande där staten går in och matcher den enskildes sparande. Slutligen presenterade Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena, tredje delen i deras Pensionsreform 2024 om vikten och eventuell utformning av ett privat pensionssparande.

Webbinariet avslutades med en diskussion om de politiska möjligheterna att få till ett privat pensionssparande tillsammans med Katarina Brännström, riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i Riksdagens pensionsgrupp. Hon beskrev hur hon antecknade så pennan glöd och kommer ta med sig diskussionen och idéerna till politiken.