Nyhet Publicerad

Vägledning för marknadsföring av fonder som hållbara tas bort

EU:s nya hållbarhetsregler medför att Etiska nämnden för fondmarknadsföring beslutat upphäva sitt vägledande uttalande om när fonder får marknadsföra sig som hållbara.

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) är en oberoende nämnd som ska följa upp att fondbolagen tar hänsyn till de regler som gäller i sin marknadsföring och information. I ett vägledande uttalande i november 2015 meddelade nämnden att sju punkter måste vara uppfyllda för att en fond skulle få kalla sig för hållbar.

EU har nu tagit fram ett omfattande regelverk på hållbarhetsområdet. Enligt ENF:s bedömning kommer krav på information och tydlighet när det gäller hållbara investeringar framöver att tillgodoses genom EU:s nya regelverk. ENF har därför beslutat att upphäva sitt tidigare uttalande i sin helhet.

Uttalande från ENF 23 februari 2021

Om Etiska nämnden för fondmarknadsföring