Pressmeddelande Publicerad

3,2 miljarder till fonder i augusti

I augusti noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 3,2 miljarder kronor. Aktiefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar, medan hedgefonder, korta räntefonder och blandfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 75 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 6 131 miljarder.

Under augusti månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 3,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 4,5 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 3,4 miljarder och från korta räntefonder på 0,8 miljarder. Även blandfonder uppvisade nettouttag på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 21,4 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 28,6 miljarder.   

”De ökade levnadskostnaderna fortsätter att pressa fondägarnas plånböcker med minskat utrymme för nysparande. Därför överraskar det mig positivt att de aktiva spararna under augusti sätter in mer pengar i fonder, än vad de tar ut. Att det är globala aktiefonder som fortsatt sticker ut med nettoinflöden säger något om vilken riskaptit som råder. Det är fokus på riskspridning. Att dollarn fortsätter att stärkas mot den svenska kronan under månaden bidrar troligtvis också till det globala fondvalet, som innehåller övervägande amerikanska aktier”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med drygt 7 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade trots detta ett nettoinflöde på totalt 4,5 miljarder kronor och störst var insättningarna i branschfonder och globalfonder.

*Rysslandsfonderna är sedan februari stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i augusti ett nettoinflöde på totalt 3,1 miljarder kronor, av vilket 1,4 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett nettoutflöde på totalt 6,3 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder uppgår nettouttagen till 9,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med närmare 75 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 131 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 946 miljarder (motsvarande 64 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2022, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.