Pressmeddelande Publicerad

4,5 nya miljarder till fonder i augusti

  I augusti noterade fonder ett totalt nysparande på 4,5 miljarder kronor. Aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar, medan uttag gjordes från korta räntefonder samt hedgefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 130 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till rekordhöga 4 434 miljarder.

 

Under augusti månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 4,5 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 3 miljarder och blandfonder hade ett nettoinflöde på 2,4 miljarder. Även långa räntefonder noterade nettoinsättningar på 2,5 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder och hedgefonder på 2 respektive 1,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 42 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 14,6 miljarder.

”Fondförmögenheten ökade kraftigt under augusti månad, delvis på grund av fortsatta inflöden men framförallt på grund av bra utveckling på aktiemarknaderna där svenska sparare också fick hjälp av en stigande dollar”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 2,6 procent. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på totalt 3 miljarder kronor i augusti. Störst var nettoinsättningarna i branschfonder, Nordamerikafonder och globalfonder, medan tillväxtmarknadsfonder och Europafonder uppvisade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 8,9 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 20 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på omkring 16 miljarder. Noterbart är också att drygt 21 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder uppvisade i augusti nettoinsättningar på 2,5 miljarder kronor. Så här långt under 2018 uppgår det totala nysparandet i långa räntefonder till 10,8 miljarder kronor och av detta har 0,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under augusti med 130 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 434 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 665 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2018, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.