Pressmeddelande Publicerad

7 miljarder till fonder under juli månad

[2017-08-10] I juli noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 7,2 miljarder kronor och främst gjordes insättningar i räntefonder och blandfonder medan aktiefonder uppvisade uttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under juli med 38 miljarder kronor och uppgick vid slutet av månaden till 3 779 miljarder.

Under juli månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 7,2 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 4,2 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 2,8 miljarder. Även blandfonder noterade nettoinsättningar på 1,4 miljarder kronor. Däremot uppvisade aktiefonder nettouttag i juli på 2 miljarder kronor.

”Fondsparandet fortsatte att ligga på en hög nivå även i juli månad. Spararna valde att dra ned på risken och valde framförallt räntefonder.”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 66,7 miljarder kronor. Aktiefonder har haft nettoinsättningar på 23,5 miljarder. För blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet hittills i år till 19,2 respektive 16,2 miljarder kronor.

I juli var utvecklingen på många av världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med 3 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 2 miljarder kronor i juli. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och branschfonder, medan Europafonder och Asienfonder noterade nettoinsättningar.  

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på 23,5 miljarder kronor och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 22 miljarder. Även Europafonder och Sverigefonder har haft nettoinsättningar på 9,1 respektive 6,2 miljarder kronor. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerikafonder hittills under året. Noterbart är också att en fortsatt mycket stor del, 25,1 miljarder, av nysparandet i aktiefonder har gått till indexfonder. 

Obligationsfonder hade i juli ett totalt nettoinflöde på 2,7 miljarder kronor. Av detta utgjorde merparten nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 16,2 miljarder kronor, av vilket 11 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under juli med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 779 miljarder. Detta innebär en ökning av fondförmögenheten sedan årsskiftet med 212 miljarder kronor.

Av den totala fondförmögenheten var, vid utgången av juli, 2 180 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

 

>>Till statistiken

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr