Pressmeddelande Publicerad

Fondavgifterna sjunker - Sverige har bland de lägsta i Europa

[2016-08-18] Sparare i svenska aktiefonder betalar i genomsnitt de tredje lägsta avgifterna i Europa. För svenska blandfonder är avgifterna lägst. Även för svenska obligationsfonder och penningmarknadsfonder har snittavgifterna sjunkit. Och trenden med fallande avgifter är genomgående i hela Europa. Det visar en ny rapport från Morningstar.

Analysföretaget Morningstar har vid flera tillfällen kartlagt fonders kostnader i Europa. Morningstars kartläggning omfattar analys av fonder från 21 olika länder och visar kostnaden utifrån vilket land fonden har sin hemvist, inte i vilket land fonden har sålts.

”Sverige har en fondmarknad som präglas av högt konsumentskydd och en väl fungerande konkurrens. Svenska fondsparare kan välja mellan fonder från många olika fondbolag och länder. Därför är det glädjande att se att Morningstars analys bekräftar att de avgifter som fondspararna betalar sjunker över hela linjen. Sen får man inte heller glömma de stora rabatter som fondbolagen ger inom premiepensionen och tjänstepensionen”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Morningstars rapport visar att den genomsnittliga kapitalviktade årliga avgiften för en svensk aktiefond är 0,94 procent, en sänkning jämfört med 1,09 procent när Morningstar genomförde studien förra gången 2013. Snittet för aktiefonder i Europa är 1,27 procent, också det en märkbar sänkning jämfört med 2013, då Europasnittet uppgick till 1,43 procent. Kapitalviktad innebär att snittavgiften avspeglar hur spararna faktiskt har placerat sina pengar.

I premiepensionssystemet uppgår den genomsnittliga fondavgiften till 0,25 procent (0,31 exkl AP7) efter att fondbolagen gett i snitt motsvarande två tredjedelar av avgiften i rabatt. Även inom tjänstepensionen är det vanligt med rabatter på fondavgiften.

En trend under de senare åren är att spararna i hög utsträckning väljer indexfonder, en underkategori till aktiefonder som generellt har en lägre avgift eftersom de förvaltas passivt. I dag uppgår ungefär 13 procent av den svenska fondförmögenheten i aktiefonder av indexfonder och många nya indexfonder har startat. Schweiziska och nederländska aktiefonder, som enligt Morningstars granskning uppvisar de lägsta snittavgifterna för aktiefonder i Europa, har en hög koncentration av indexfonder, men också penningmarknadsfonder och fonder med andelsklasser som riktar sig enbart till institutionella investerare.

En stor undersökning från TNS Sifo Prospera, som Fondbolagens förening lät göra under våren 2016, visar att avgiften tillsammans med fondens risknivå är de två överlägset viktigaste parametrarna som spararna tittar på vid val av fond. 54 respektive 47 procent anger att dessa är mycket viktiga. Avgiften upplevs som ”mycket viktig” i större utsträckning bland de äldre. 59 procent i åldersgruppen 51-64 år säger det, medan andelen är 49 procent i åldersgruppen 18-33.

Årliga avgifter för olika fondkategorier i Europa, kapitalviktade

Källa: Morningstar, värden från 1 maj 2016. 

Graferna för penningmarknads- och blandfonder korrigerade 19/8. Sveriges placering och värden inom respektive kategori var dock korrekt även tidigare.

Hela Morningstars rapport ”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage” finns här: http://media.morningstar.com/uk%5CMEDIA%5CResearch_Paper%5C2016_Morningstar_European_Cost_Study_17082016.pdf

I verktyget Kolla fonden kan man enkelt jämföra fonder med varandra: http://fondkollen.se/jamfor/kolla-fonden

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se