Pressmeddelande Publicerad

Fondfrågor i fokus 2016

[2016-01-13] Transparens, jämförbarhet och konkurrens är nyckelord för Fondbolagens förenings arbete.

Vid en pressträff den 13 januari berättade Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström om föreningens prioriteringar under 2016 med exempel på föreningens aktuella initiativ inom de olika områdena.

Utbildning och information

 • Ung Privatekonomi. Föreningen bidrar genom Aktiefrämjandet till att fler än 25 000 gymnasieungdomar nås av inspirationsföreläsningar varje år.
 • Gilla Din Ekonomi. Inom nätverket samlas myndigheter, organisationer och företag för att verka för privatekonomisk folkbildning. Fondbolagens förening föreläser och tar fram studiematerial. 
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Fondbolagens förening är en av huvudmännen till byrån som ger opartisk vägledning direkt till konsument.
 • Fondkollen.se. Fondbolagens förenings kunskapssajt för sparare med verktyg för jämförelser av fonder, räknesnurra, fakta och exempel. Över 
  550 000 besök sedan nystart vid halvårsskiftet 2012. Finns också som app. 

Transparens och jämförbarhet

 • Active share. Föreningen har infört krav på redovisning av active share, när så är möjligt, från och med 2016. Nyckeltalet kompletterar befintliga tracking error (aktiv risk) för att visa en fonds aktivitetsgrad.
 • Jämförelseindex. När det finns ett relevant jämförelseindex ska det från och med årets uppdatering anges i fondens faktablad.

Hållbarhet i fokus

 • Hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå. Ett nytt faktablad som ökar jämförbarhet och transparens för spararna kring fondbolagens hållbarhetsarbete med krav på årlig, konkret uppföljning av aktiviteter. Införs från och med verksamhetsåret 2016.
 • CO2-redovisning för fonder. Föreningen ska under 2016 bidra till att utreda förutsättningar för standardiserad rapportering av fondinnehavens koldioxidavtryck. 

Regelverk för ett starkt konsumentskydd, sund konkurrens och en mångfald av aktörer

 • Provisionsfrågan. EU-direktiven skärper kraven på rådgivning och transparens och inför förbud för provisioner vid oberoende rådgivning. Det stärker konsumentskyddet. I Sverige diskuteras att gå ännu längre och begränsa möjligheten för fristående fondbolag, utan egna distributionskanaler, att betala för att nå ut med sina fonder i andras kanaler. Föreningen vill värna en mångfald på fondmarknaden även i framtiden.
 • Fondutredningen. Utredningen ska lämna förslag för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft, modernisera det svenska fondregelverket. Utredningen ska också föreslå åtgärder för att förbättra informationsgivning och jämförbarhet kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, samt ge förslag på åtgärder för att tydliggöra skillnad mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder. 

Pension och långsiktigt sparande

 • Premiepensionsutredningen. Utredningen ska analysera och lägga fram förslag på hur förändringar av premiepensionssystemet bör göras. Fondbolagens förening anser att det är viktigt att spararnas valfrihet bevaras när de står för risken.
 • Investeringssparkonto. ISK är ett skattegynnat sparande som passar väl för att möta det ökade behovet av långsiktigt sparande till pensionen. Det borde därför vara en självklarhet att även fondbolag ska få tillhandahålla ISK till sina kunder.  

 

Ta del av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige 2015 här.

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se