Pressmeddelande Publicerad

Fondsparandet i Sverige: publicering av statistik sker under nästa vecka

Många medier är intresserade av den fondstatistik som Fondbolagens förening publicerar varje månad. Denna månad publiceras statistiken i början på nästa vecka (v. 33). 

Fondbolagens förening presenterar varje månad statistik över fondsparandet i Sverige. Det är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Statistiken publiceras omkring den 10:e varje månad. Statistiken för juli kommer att publiceras under nästa vecka så snart vi har fått in alla data.

Månadsstatistiken omfattar nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen för både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder uppdelat på fondtyp.