Pressmeddelande Publicerad

Fondspararundersökningen 2016 - så tycker svenska folket om fonder och sparande

[2016-10-20] TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening genomfört 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval bland Sveriges befolkning i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst.

Hur stor andel av Sveriges befolkning sparar i fonder? Privat, via tjänstepensionen eller via premiepensionen? Vad sparar vi till? Har vi koll på vad vi sparar i och vad är viktigast när vi ska göra valen? 

Hur skiljer sig spararna åt utifrån hur gamla de är? Och spelar det någon roll för hur du resonerar beroende på om du är kvinna eller man?

Sparekonom Hanna Helgesson har belyst några av dessa ämnen baserat på undersökningen i nyhetsbreven "Sparekonomen informerar", som du kan ta del av på Fondkollen.se. Men nu publicerar vi alltså hela den omfattande undersökningen.

Undersökningen har genomförts av TNS Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år sedan 1990.

 

>> Läs hela rapporten här.

 

Kommentarer och frågor om rapporten:

Hanna Helgesson, sparekonom
hanna.helgesson@fondbolagen.se, 076-898 80 00