Pressmeddelande Publicerad

Försiktighet präglade fondsparandet efter börsoro i februari

I februari noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 1,2 miljarder kronor. Uttag gjordes från aktiefonder medan övriga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 23 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 4 098 miljarder.

Under februari månad gjordes nettouttag från aktiefonder på 8,2 miljarder kronor. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) nettoinsättningar på 2,6 respektive 1,1 miljarder. Även hedgefonder och blandfonder hade nettoinflöden på 2,7 respektive 0,6 miljarder. Sammantaget innebär detta ett nettoutflöde från fonder på 1,2 miljarder kronor i februari.   

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 7,6 miljarder kronor. Aktiefonder har, trots utflödet under den senaste månaden, haft nettoinsättningar på 3,7 miljarder.

”Februari kännetecknades av stora svängningar på aktiemarknaderna, vilket också återspeglades i fondsparandet under månaden. De aktiva fondspararna valde att sälja aktiefonder och placerade i stället i fonder med lägre risk”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på många av världens aktiemarknader skakig och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med knappt 1 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 8,2 miljarder kronor i februari. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, medan globalfonder och USA-fonder noterade nettoinsättningar. 

 

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 3,7 miljarder kronor och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 6,4 miljarder. Noterbart är också att närmare 6 miljarder kronor nysparats i indexfonder. 

Obligationsfonder noterade i februari ett totalt nettoinflöde på 1,1 miljarder kronor. Detta trots att nettouttag på 0,4 miljarder gjordes från företagsobligationsfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 23 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 098 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 424 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns på http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/.

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se