Pressmeddelande Publicerad

Nu finns fondernas hållbarhetsinformation på Fondkollen

[2016-09-15] Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och inte minst hos fondspararna har det blivit en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till när det är dags att välja fond. Nu har vi gjort det enklare i utvärderingsverktyget Kolla fonden på Fondkollen.se att se hur fonden arbetar med hållbarhetsfrågor. För alla fonder, där de finns tillgängliga, har vi lagt till fondens Hållbarhetsprofil samt Morningstars hållbarhetsbetyg. Det skriver Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson.

Totalt har 23 procent av svenskarna en fond som de valt för att den har en hållbar inriktning. Det visar en undersökning från TNS Sifo Prospera som Fondbolagens förening har låtit göra. Fler kvinnor än män har valt en fond av det skälet, 26 procent jämfört med 20 procent.

Att fondbolag erbjuder fonder med hållbar inriktning har också ökat. Spararna rankar denna faktor som 4,1 på en femgradig skala. För två år sedan var siffran 3,9. Det är ingen nämnvärd skillnad mellan olika åldersgrupper.

48 procent anger att det främsta skälet till att de har valt en hållbarhetsfond är att man tror att placeringen kan ha en positiv inverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. 29 procent vill inte placera i ”oetiska” bolag och 12 procent tror att det kan komma att ge en högre avkastning.

Att hjälpa fondsparare att göra medvetna val är en uppgift som jag och Fondbolagens förening jobbar mycket med och en utav anledningarna till att vi har tagit fram Fondkollen.se. Som ett led i detta har vi nu lagt till fondernas Hållbarhetsprofil och Morningstars hållbarhetsbetyg i verktyget Kolla fonden.

Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver om och i så fall på vilket sätt fonden arbetar med hållbarhetsfrågor och kan vara till hjälp när man vill jämföra fonder med hållbarhetskriterier med varandra. Hållbarhetsprofilen har tagits fram av branschsamarbetet Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar).

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur bra företagen som fonderna investerar i bedöms vara på att hantera olika hållbarhetsfrågor såsom miljöhänsyn, sociala frågor och ägarstyrning. Omdömet på 1-5 jordglober sätts genom att jämföra fonderna med andra fonder med samma placeringsinriktning. Ju fler glober, desto bättre betyg inom sin kategori. Däremot kan man inte jämföra fonder mellan olika kategorier, då är det bättre att titta på fondens ”Hållbarhetsvärde”, den samlade poängbedömningen som ligger till grund för antalet glober som fonden får.

Alla fonder kan inte få ett omdöme. För att en fond ska kunna bedömas, behöver bolagen motsvarande minst hälften av fondportföljens värde gå att bedöma. I dagsläget finns ungefär 4500 bolag på global nivå med i den databas som ligger till grund för Morningstars bedömning.

Hanna Helgesson skrev om Morningstars hållbarhetsbetyg vid lanseringen i mars, då jag anser att det är ett par saker som är bra att som sparare känna till när man tittar på detta betyg. Läs gärna om det här.

Från och med 2017 kommer dessutom fondbolagen att tillhandahålla en Hållbarhetsöversikt som på ett enkelt sätt beskriver hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i förvaltningen, tillsammans med en konkret uppföljning av hur detta arbete har skett i praktiken under föregående år. Det är Fondbolagens förening som har tagit initiativet till denna branschstandard. Översikterna kommer att finnas på fondbolagens hemsidor.

Med hjälp av dessa tre initiativ får man som sparare förhoppningsvis bättre möjligheter att bedöma fondens och fondbolagets arbete med hållbarhetsfrågor. 

Gå gärna in och testa själv genom att söka fram en fond i Kolla fonden!

Hanna Helgesson, sparekonom

 

Kontakt:

Hanna Helgesson, sparekonom Fondbolagens förening
076-898 80 00, hanna.helgesson@fondbolagen.se

Pressfoton finns här.

Tidigare utgåvor av Sparekonomen informerar: fondkollen.se/bloggkategori/sparekonomen