Pressmeddelande Publicerad

Sparekonomen informerar: Låt inte oseriösa aktörer förstöra möjligheterna med premiepensionen

[2016-03-28] Det gör mig upprörd när oseriösa aktörer utnyttjar människors osäkerhet kring sin pension och använder fula metoder för att få folk att byta fonder i premiepensionssystemet, skriver Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson i den senaste utgåvan av Sparekonomen informerar. Men det vore olyckligt om detta får överskugga det faktum att premiepensionen i grund och botten har visat sig vara ett bra system för oss pensionssparare. Självklart måste vi komma tillrätta med de problem som finns, men att riva upp hela systemet är inte lösningen. Då skulle vi gå miste om de stora fördelarna med premiepensionen.

Fördelarna med premiepensionssystemet är många, skriver Hanna Helgesson:

Möjlighet att ta del av företags och ekonomiers tillväxt

Den största fördelen är att premiepensionspengarna fonderas på individuella konton där vi sparare ges möjlighet att via aktiemarknaden ta del av företags och ekonomiers tillväxt. Den förväntade avkastningen på aktier är väsentligt högre än utvecklingen för inkomstpensionen, som kan liknas vid en ränteplacering.

Fakta: Sedan premiepensionssystemet startades 1995 har avkastningen för premiepensionen, trots flera finansiella kriser, i genomsnitt uppgått till 6,4 procent per år. Hade kapitalet i stället följt samma utveckling som inkomstpensionen, hade värdeutvecklingen varit 2,8 procent per år. Med en sparhorisont på så lång tid som 40 år innebär det en stor skillnad för din framtida pension.

Innebär i praktiken: Exempelvis hade 10 000 kronor insatta år 1995 med premiepensionens avkastning vuxit till nästan 37 000 kronor den sista december 2015. Med inkomstpensionens avkastning hade du haft knappt 18 000 kronor.

Ibland höjs röster om att skrota systemet och i fortsättningen betala in hela pensionsavgiften till inkomstpensionen. En sådan drastisk åtgärd skulle enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar innebära en betydande överföring från framtidens pensionärer till dagens pensionärer[1]. Det kan handla om så mycket som flera tusen kronor per månad i minskad pension. Bättre är att satsa på olika kunskapshöjande insatser, exempelvis genom det nationella nätverket Gilla Din Ekonomi.

Kraftiga fondrabatter och låga administrationskostnader

Fondavgifterna i premiepensionssystemet är kraftigt rabatterade, i genomsnitt får du motsvarande två tredjedelar av den ordinarie fondavgiften i rabatt. Det finns dessutom ett tak för hur hög avgiften får vara. Det innebär att den genomsnittliga fondavgiften efter rabatt är 0,25 procent, vilket är avsevärt lägre än när man sparar i fonder privat och en betydligt lägre avgift än vad som förhandlats fram för tjänstepensionen.

Pensionsmyndighetens egna administrationskostnader för systemet är också mycket låga, i genomsnitt 0,07 procent och max 120 kronor per sparare. Denna kostnad kommer dessutom att minska framöver, eftersom den innehåller amortering av de lån som togs för att etablera systemet.

Spararna vill ha valfriheten

En majoritet av svenska folket, 60 procent, tycker det är bra att ha möjlighet att själv välja fonder för en del av sin pension. Det visar siffror från TNS Sifo Prospera som Fondbolagens förening låtit ta fram. I den yngre åldersklassen, 18-42 år, är det hela 70 procent som tycker det är bra att själv få välja. Det är också de som i störst utsträckning gynnas av ett fonderat pensionssystem.

Andel som tycker det är bra att få välja själv resp. föredrar att staten tar hand om det, %

  Alla 18-42 år 43-62 år 63-76 år
Bra att få välja själv 60 70 51 57
Bättre att staten tar hand om alltihop 35 25 44 38
Vet inte/Ej svar 5 5 5 5

 

Källa: TNS Sifo Prospera, 2014

 

Men självklart finns det saker som måste förbättras. Oseriösa aktörer har blivit polisanmälda av Pensionsmyndigheten och sparare känner sig lurade. Att företag byter fonder utan att man varken vet om eller önskar måste förstås få ett slut. Aggressiv marknadsföring av så kallade ”PPM-rådgivare” måste också upphöra. Dessa aktörer som utnyttjar folks osäkerhet skapar ett misstroende mot hela systemet. 

Till sist kan det vara bra att komma ihåg att, om du känner dig osäker och tycker det är krångligt, så behöver du faktiskt inte göra ett eget val av fonder. Det är en frivillig möjlighet. Om du inte vill göra ett eget val placeras dina pengar i den statliga fonden AP7 Såfa som har haft en god utveckling hittills. Men vi vet att det är många som vill göra ett eget val och det vore tråkigt om några få skulle tillåtas förstöra hela premiepensionssystemet som i grund och botten är till stort gagn för alla oss framtida pensionärer.

 

Hannas tips

Om du vill välja fonder själv:
  • Du kan välja 1-5 fonder att placera dina pengar i.
  • Du får byta fonder så ofta du vill och det är skattefritt.
  • Använd gärna Fondkollen-appen för att hitta fonder att spara i och för att hålla kolla på de fonder du har valt.
Om du inte vill välja fonder själv:
  • Om du inte väljer fond själv placeras dina pengar i den statliga fonden AP7 Såfa. Fram till det år då du fyller 56 år innehåller AP7 Såfa enbart aktier. När du börjar närma dig pensionsåldern, sänks risken automatiskt.

 

Hanna Helgesson, sparekonom

För kommentarer, kontakta Hanna Helgesson: 076-898 80 00

 

Tidigare utgåvor av Sparekonomen informerar hittar du här: fondkollen.se/bloggkategori/sparekonomen

[1] Pensionsmyndighetens PM ”Avgiftsväxling från premie- till inkomstpension”