Pressmeddelande Publicerad

Svenskarnas fondförmögenhet slog nya rekord under 2019

Under 2019 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 127 miljarder kronor. Fondförmögenheten steg kraftigt och passerade för första gången 5 000 miljarder kronor.

Efter en mindre nedgång för helåret 2018 vände aktiemarknaderna kraftig uppåt och spararna återvände till aktiefonder under 2019. Den största delen av årets nysparande gick till långa räntefonder och aktiefonder, med nettoinsättningar på 60 respektive 55 miljarder kronor. Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan hedgefonder noterade nettouttag sett över helåret 2019.

Vid utgången av 2019 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 5 055 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med 1 077 miljarder.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Sist finns också en genomgång över fondsparandet under 2010-talet.

”Fondspararna har haft ett fantastiskt år. När aktiemarknaden nått nya höjder har spararnas fondförmögenhet slagit rekord på rekord. Under 2019 nysparade man stort i fonder, allra mest i globala aktiefonder och långa räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

2019 i punkter:

  • 127 miljarder till fonder under 2019. Det totala nysparandet i fonder uppgick under 2019 till 127 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i långa räntefonder och aktiefonder.
  • Stark aktiemarknadsutveckling under året samt positivt nettosparande medförde att den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 1 000 miljarder kronor under 2019 och uppgick vid årsskiftet till 5 055 miljarder. 127 miljarder av ökningen berodde på nettoinsättningar och 950 miljarder kom från värdeökning.
  • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökning. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (mätt i SEK) med 29 procent under 2019. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 34 procent och globalfonder ökade med i genomsnitt 30 procent. Ännu bättre gick det för Rysslandsfonder som avkastade hela 47 procent under 2019.
  • Aktiefonder noterade nettoinflöden på 55 miljarder kronor under 2019. Störst insättningar hade globalfonder med 80 miljarder netto, följt av branschfonder med nettoinflöde på 17 miljarder. Däremot gjordes det under året nettouttag från bl.a. Europafonder, Nordenfonder, Nordamerikafonder samt tillväxtmarknader.
  • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettosparande i aktiefonder på 55 miljarder gick hela 54 miljarder till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2019 drygt 18 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
  • I långa räntefonder nysparades totalt 60 miljarder kronor under 2019, varav 24 miljarder gick till företagsobligationsfonder.
  • Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinsättningar under året. 15 miljarder gick till blandfonder medan korta räntefonder fick 3 miljarder kronor.

Se även: https://www.fondbolagen.se/fakta_index/statistik/