Pressmeddelande Publicerad

Var tredje som månadssparar sparar mer än 2 000 i månaden

[2016-06-08] Nära hälften av svenska folket månadssparar i fonder. Det är en liten ökning jämfört med senaste undersökningen från 2014 där 42 procent månadssparade i fonder. Vi sparar mer än tidigare och på frågan varför vi sparar så är det framförallt för att skapa en buffert. Det framkommer av siffror som Fondbolagens förening låtit TNS Sifo Prospera ta fram.

De som i störst utsträckning månadssparar är personer i åldern 34-50 år, där sex av tio har ett månadssparande i fonder. I minst utsträckning månadssparar de äldre (65-76 år) där endast tre av tio månadssparar.

Att drygt hälften av svenska folket inte månadssparar i fonder betyder förstås inte att de inte månadssparar alls. Vi sparar i dag på många olika sätt och den vanligaste sparformen är sparkonto (85 % har sparkonto).

Jämfört med när undersökningen gjordes för två år sedan, kan vi konstatera att det är betydligt fler i dag som sparar mer än 2 000 kronor per månad i fonder.

Vid 2014 års undersökning var det 22 procent som sparade mer än 2 000 kronor per månad, den siffran har nu stigit till 32 procent. Det vi också kan se är att gruppen med lägst inkomst har ökat sitt sparande. När undersökningen gjordes förra gången, 2014, var det 11 procent av dem med en årsinkomst under 300 000 kronor som sparade mer än 2 000 kronor i månaden, i dag är det 20 procent i samma grupp som sparar så mycket. En möjlig förklaring kan vara att det låga ränteläget har gjort att fler har fått utrymme att spara mer.

Intressant är också att titta på sparandet utifrån olika åldersgrupper. De som sparar mest är de unga i åldern 18-33 år. Men de unga är också den grupp som sparar minst.

Men vad sparar vi till? Det vanligaste svaret är att man sparar för att skapa en buffert för oförutsedda kostnader. Drygt hälften, 54 procent, av dem som har ett privat sparande i fonder (undantaget det privata tidigare avdragsgilla pensionssparandet) gör det just för att skapa sig en buffert. Efter buffert är det pensionen man anger som anledning att fondspara.

Tittar vi på de olika åldergrupperna, ser vi att motivet till fondsparandet skiljer sig åt beroende på var i livet man befinner sig. Medan de som är mellan 51 och 64 år framförallt sparar till pensionen, är sparande till hus/lägenhet överrepresenterat bland de yngre (18-33 år). Buffertsparandet är dock viktigt oavsett ålder.

 

Hanna Helgessonsparekonom

Ring mig gärna på 076-898 80 00 om du vill ha kommentarer. Vill du ha en bild på mig kan du hämta den här fondbolagen.se/sv/Aktuellt/Bildarkiv/.

 

Läs mer:

Sverige fortfarande världsbäst på att spara i fonder

Tidigare utgåvor av Sparekonomen informerar hittar du här: fondkollen.se/bloggkategori/sparekonomen

Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande