Pressmeddelande Publicerad

Vilka fonder sparade svenskarna i 2018 - och hur kan vi möta sparbehoven på dagens turbulenta börs?

År 2018 satte fondsparandet nya rekord; vid utgången av augusti uppgick den samlade fondförmögenheten till 4 434 miljarder kronor. Efter sju års uppgång vände börsen nedåt under slutet av året, och inledningen av 2019 har varit volatil. Hur har fondspararna agerat? Hur möter fondbranschen sparbehoven i det nya börsläget? Välkommen till en presentation av årsstatistik och till en framtidsdiskussion med erfarna förvaltare.

Under träffen analyserar vi 2018 års fondstatistik och visar vilken typ av fonder svenskarna valt att spara i under det gångna året. Hur såg nettosparandet ut, vilken avkastning hade olika typer av fonder och hur har den samlade fondförmögenheten utvecklats? Hur möter vi spararnas behov av att ta ner risken i sparandet?

Datum: torsdag den 17 januari

Tid: kl. 9.00–ca 10.00 (frukost från 8.30)

Plats: Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3

 Program:

• Aktuella frågor på den svenska fondmarknaden, Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening.

• Fondsparandet 2018 – en analys, chefsanalytiker Fredrik Pettersson och ekonom Fredrik Hård, Fondbolagens förening.

• Paneldiskussion modererad av Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening, med

Erik Brändström, vd Spiltan fonder och förvaltare av bl.a. Spiltan Stabil,

Pia Haak, Chef allokering Swedbank Robur, och

Erik Nilsson, Öhman Fonder, förvaltare av Öhman Kort Ränta.

Anmälan till:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se