Pressmeddelande Publicerad

Viss försiktighet i fondsparandet under juni

  I juni noterade fonder ett totalt nysparande på 1,8 miljarder kronor. Räntefonder uppvisade nettoinsättningar medan aktiefonder och blandfonder hade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 5 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till rekordhöga 4 238 miljarder.

Under juni månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 1,8 miljarder kronor. Från aktiefonder gjordes nettouttag på 3,8 miljarder och blandfonder hade ett nettoutflöde på 0,5 miljarder. Däremot uppvisades under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder samt långa räntefonder på 2,7 respektive 1,5 miljarder kronor. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1,7 miljarder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 21,3 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 10 miljarder.

”Under juni tornade nya orosmoln upp sig på den ekonomiska världshimlen. Inte minst den upptrappade handelskonflikten bidrog till att aktiva fondsparare skruvade ner lite på risken. Spararna nettosålde aktiefonder som placerar i Sverige, Europa och på tillväxtmarknader och köpte istället räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg marginellt under månaden. Aktiefonder noterade ett nettoutflöde på totalt 3,8 miljarder kronor i juni. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder, medan branschfonder, Nordamerikafonder och globalfonder uppvisade nettoinsättningar.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 2 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 16,4 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på 16,1 miljarder. Noterbart är också att drygt 15 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder noterade i juni nettoinsättningar på 1,5 miljarder kronor, varav omkring 0,4 miljarder placerades i företagsobligationsfonder. Så här långt under 2018 uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 3,8 miljarder kronor och av detta har 0,6 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni med drygt 5 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 238 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 520 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.seFöreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.