Ekonomiska effekter efter Rysslands invasion av Ukraina

Välkommen till medlemsseminarium!

Många västländer har aviserat ekonomiska sanktioner gentemot ryska intressen efter invasionen av Ukraina. Samtidigt förväntas Ryssland svara med egna sanktioner mot väst. Hur tänker respektive sida när de utformar sanktioner och vilka effekter förväntas?

Torbjörn Becker, Director Stockholm Institute for Transition Economics, Handelshögskolan ger sin syn på de ekonomiska relationerna mellan Ryssland och västländerna.

 

Starts
Ends
Location
zoom
Show on map (opens in new window)
Registration

Kontakta Cajsa De Groat