Fondförmögenhet från Moneymate

Fondförmögenheten visar svenska fondsparares tillgångar i investeringsfonder. Förmögenhetsstatistiken är sammanställd av MoneyMate och presenteras för varje kvartal.

Fondförmögenheten finns uppdelad på fondtyper och efter Sverigeregistrerade respektive utlandsregistrerade fonder. Förmögenheten uttrycks i SEK, Euro och US Dollar.

Fondförmögenheten anges per år från 1986 och per kvartal från och med år 1993. Antal fonder för respektive fondtyp finns från och med år 1990.

Statistik över fondförmögenhet

Fondförmögenhet 1986-2017

Fondförmögenhet 2018

Fondförmögenhet 2017

Fondförmögenhet 2016

Fondförmögenhet 2015

Fondförmögenhet 2014

Fondförmögenhet 2013

Fondförmögenhet 2012

Fondförmögenhet 2011

Fondförmögenhet 2010 

Fondförmögenhet 2009

Fondförmögenhet 2008

Fondförmögenhet 2007

Fondförmögenhet 2006

Fondförmögenhet 2005

Fondförmögenhet 2004

Fondförmögenhet 2003

Fondförmögenhet 2002

Fondförmögenhet 2001

Fondförmögenhet 2000

Fondförmögenhet 1999

Fondförmögenhet 1998

Fondförmögenhet 1997

Fondförmögenhet 1996

Fondförmögenhet 1995

Fondförmögenhet 1994

Fondförmögenhet 1993

Fondförmögenhet 1992

Fondförmögenhet 1991

Fondförmögenhet 1990

Fondförmögenhet 1989

Fondförmögenhet 1988

Fondförmögenhet 1987

Fondförmögenhet 1986