Premiepensionen: Statistik och rapporter

Här har vi samlat statistik och rapporter kring premiepensionen.

Presentation:

Ett starkt konsumentskydd och kvalitativt fondutbud är ett absolut krav på premiepensionens fondtorg. Efter en rad reformer finns det idag goda förutsättningar för ett välfungerande fondtorg. Vi har samlat statistik och fakta för premiepensionen (ppm) i en lättillgänglig presentation.

Premiepensionen - statistik och fakta

Rapport:

Utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (SOU 2019:44) har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg och en ny valarkitektur för premiepensionen. Om spararna vill välja fonder själva styrs de först till ett antal statliga fonder, i andra hand styrs de mot ett nytt steg med indexfonder i ett olika s.k. kategorier, och först i allra sista hand kan de välja även aktivt förvaltade fonder på ett upphandlat fondtorg. Fondbolagens förening har gjort en jämförelse av avkastningen på premiepensionstorget för indexfonder respektive aktivt förvaltade fonder i olika kategorier under olika femårsperioder för att se om det finns tydliga skäl att komplicera valsituationen genom att lyfta fram en viss typ av förvaltning. Jämförelsen visar att indexfonder inte har gått bättre än aktivt förvaltade fonder i premiepensionssystemet.

Ska indexfonder ges en särställning i premiepensionen? - fondval och avkastning i olika fondtyper

Rapport: 

Sedan 2016 har premiepensionssystemet successivt reformerats, konsumentskyddet har stärkts och ökade krav har ställts på de fonder som erbjuds inom systemet. I denna rapport beskriver vi vilka förändringar som har genomförts, och vi utvärderar effekterna så här långt.

Effekter av ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 

Bilagor:

Sifo Fondbolagens marknadsföring av premiepensionsfonder
Sifo Telefonförsäljning av premiepensionsfonder

Rapport: 

Inom tjänstepensionsområdet används två olika metoder för att välja ut de fondförsäkringsbolag som blir valbara för spararna: upphandling respektive anslutning. Det finns erfarenheter och iakttagelser från användningen av dessa två metoder som är relevanta att ta lärdom av vid utvecklingen av premiepensionssystemet. Det kan konstateras att det inte finns någon skillnad i nivån på konsumentskyddet beroende på om upphandling eller anslutning har använts som metod.

Så skapas ett välfungerande fondtorg - erfarenheter från tjänstepensionen

Rapport: 

Det kan konstateras att värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har varit mycket konkurrenskraftig och att systemet är kostnadseffektivt. Dessutom framgår att svenska folket, och främst de unga, uppskattar möjligheten att göra ett eget val av fonder till premiepensionen. En möjlighet som många också utnyttjar.

Fakta om premiepensionen 2018