Premiepensionen: Statistik och fakta

Premiepensionens statistik och fakta. På följande sida har vi samlat statistik och fakta kring premiepensionen.

Premiepensionen

Ett starkt konsumentskydd och kvalitativt fondutbud är ett absolut krav på premiepensionens fondtorg. Efter en rad reformer finns det idag goda förutsättningar för ett välfungerande fondtorg. Vi har samlat statistik och fakta för premiepensionen (ppm) i en lättillgänglig presentation.

Presentation:

Premiepensionen - statistik och fakta

Sedan 2016 har premiepensionssystemet successivt reformerats, konsumentskyddet har stärkts och ökade krav har ställts på de fonder som erbjuds inom systemet. I denna rapport beskriver vi vilka förändringar som har genomförts, och vi utvärderar effekterna så här långt.

Rapport: 

Effekter av ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 

Bilagor:

Inom tjänstepensionsområdet används två olika metoder för att välja ut de fondförsäkringsbolag som blir valbara för spararna: upphandling respektive anslutning. Det finns erfarenheter och iakttagelser från användningen av dessa två metoder som är relevanta att ta lärdom av vid utvecklingen av premiepensionssystemet. Det kan konstateras att det inte finns någon skillnad i nivån på konsumentskyddet beroende på om upphandling eller anslutning har använts som metod.

Rapport: 

Så skapas ett välfungerande fondtorg - erfarenheter från tjänstepensionen

Det kan konstateras att värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har varit mycket konkurrenskraftig och att systemet är kostnadseffektivt. Dessutom framgår att svenska folket, och främst de unga, uppskattar möjligheten att göra ett eget val av fonder till premiepensionen. En möjlighet som många också utnyttjar.

Rapport: 

Fakta om premiepensionen 2018