Bli medlem

Föreningens medlemsbolag representerar i dag ungefär nittio procent av fondförmögenheten på den svenska marknaden. Tillsammans arbetar vi för en sund fondmarknad och värnar förtroendet för fonder som sparform.

Genom Fondbolagens förening har medlemmarna en möjlighet att vara med och påverka förutsättningarna för fondbranschen såväl i Sverige som i övriga Europa. Medlemmarna får tillgång till ett brett nätverk, djup kompetens inom fondområdet, seminarier, publikationer, information, statistik och utredningar som tas fram av föreningen.

Ordinarie medlemskap

Ett medlemskap i Fondbolagens förening innebär att man förbinder sig att följa föreningens stadgar, samt de beslut som fattas av föreningsstämman och styrelsen. Ordinarie medlemmar ska följa föreningens riktlinjer och kod. Ett medlemskap ska ses som en kvalitetsstämpel.

Följande bolag kan ansöka om medlemskap:

 • svenska fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • utländska fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder som driver fondverksamhet eller marknadsför fonder i Sverige
 • moderbolag för grupp av företag som omfattas av första och andra punkten
 • svenska och utländska värdepappersinstitut som på uppdrag förvaltar fonder som marknadsförs i Sverige

Fondbolagens förenings stadgar

"I takt med ett allt mer komlext regelverk fyller Fondbolagens förening en väldigt viktig funktion som stöd för fondbolagen. Det gör att vi på Spiltan Fonder kan fortsätta fokusera på att förvalta våra kunders pengar och leverera en så god avkastning som möjligt i fonderna.”

 Erik Brändström, vd på Spiltan Fonder

Våra medlemmar

Associerat medlemskap

Fondbolagens förening vill vara navet för fondverksamhet i Sverige och ser det därför som en tillgång att knyta aktörer som bidrar till fondverksamheten närmare till sig. Det finns ett stort antal aktörer med sådan anknytning till fondbranschen, såsom fondtorg, fondadministratörer, systemleverantörer, konsulter, revisionsbyråer och advokatbyråer. Sedan 2012 finns därför även möjlighet till associerat medlemskap.

Våra associerade medlemmar

Diskutera med branschkollegor

Genom att delta i föreningens olika arbetsgrupper kan du diskutera aktuella frågor med branschkollegor och vara med och påverka branschens ställningstaganden. 

Engagera dig i en arbetsgrupp

Påverka EU-reglering

Regleringen på fondområdet sker i allt högre utsträckning på EU-nivå. Föreningen verkar för att vara med tidigt i denna process med ett stort eget engagemang. Genom eget arbete och genom engagemanget i branschens intresseorganisation i Bryssel, European Fund and Asset Management Association, EFAMA får medlemmarna tillgång till värdefull kunskap och ett brett kontaktnät samt möjlighet att påverka fondfrågor i hela Europa. Internationell samverkan sker också genom engagemanget i den globala organisationen The International Investment Funds Association, IIFA.

European Fund and Asset Management Association, EFAMA
The International Investment Funds Association, IIFA.

Nyhetsbrev med aktuella fondfrågor

Via nyhetsbrevet ”Fondbladet” får föreningens medlemmar regelbundet medlemsexklusiv och fördjupad information om aktuella fondfrågor. Samtliga medlemmar har naturligtvis också möjlighet att ställa frågor till föreningen och ta del av upparbetad kunskap kring statistik, juridik och fondmarknadsföring.

Föreningen arrangerar även seminarier kring aktuella ämnen som medlemmarna får möjlighet att delta i kostnadsfritt, eller till reducerat pris. Den årliga Fonddagen är mycket välbesökt och uppskattad bland medlemmarna. 

Ett medlemskap i Fondbolagens förening ger

 • möjlighet att ta del av föreningens samlade kunskap
 • möjlighet att påverka branschens självreglering genom att delta i diskussioner kring hur rekommendationerna ska utformas
 • möjlighet att påverka branschens framtida strategi och verksamhet genom medverkan i expertgrupper
 • möjlighet att initiera frågor som föreningen kan driva i egenskap av branschorgan
 • tillgång till föreningens statistik, marknadsanalyser, studier och undersökningar 
 • tillgång till ett exklusivt nätverk för kontakt och informationsutbyte
 • tillgång till internationella kontaktnät 
 • inbjudan till föreningens seminarier och utbildningar
 • kontinuerlig uppdatering om aktuella frågor, bl.a. genom vårt nyhetsbrev ”Fondbladet”
 • del i gemensam marknadsföring av medlemmar 
 • en kvalitetsmärkning

Intresserad av medlemskap? Kontakta oss på 08-506 988 00 eller info@fondbolagen.se