Anna Larris

Anna Larris

senior jurist

Senior jurist på Fondbolagens förening sedan 2017. Tidigare bl.a. kansliråd på Finansdepartementet, associate director på Alternative Investment Management Association, associate på HM Treasury och jurist på Finansinspektionen.

Kontakta mig om: hållbarhets- och marknadsföringsfrågor, samt allmänna frågor om fondjuridik.