Irene Rikkinen

Irene Rikkinen

administratör

Administratör på Fondbolagens förening sedan 1999. Irene hjälper dig gärna med beställningar mm. 

Kontakta mig om: prenumerationer, publikationer, beställningar av böcker och broschyrer mm.