Fredrik Hård af Segerstad

Fredrik Hård af Segerstad

ekonom

Fredrik arbetar bl.a. med statistik och analys samt med pensionsfrågor och frågor rörande fondhandel.

Kontakta mig om: statistik, NAV-rapportering, fondhandels- och pensionsfrågor.