Fakta/Index

En viktig uppgift för Fondbolagens förening är att ta fram fakta och aktuell statistik över fondsparandet i Sverige.

Vår månadsstatistik är den mest heltäckande statistik som finns över över fondsparandet i Sverige. Vi tar även fram kvartalsstatistik som visar nysparande och förmögenhet fördelat på sparkategorier. 

Regelbundet genomför Fondbolagens förening studier och undersökningar kring olika aspekter av fondsparande, som hur kvinnor respektive mäns sparar, inställningen till hållbart sparande eller sparande till barn.

I Förvaltarbarometern svarar fondförvaltare och experter på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren sammanfattas i ett index som uppdateras en gång per kvartal.

På EFAMA:s (European Fund and Asset Management Association) webbplats kan du ta del av månads- och kvartalsstatistik på EU-nivå.

Statistik från EFAMA