SIX Portfolio Index (SIXPX)

SIX Portfolio Index (SIXPX) visar genomsnittlig utveckling på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Avkastning senaste dag

2022-05-18 2022-05-19 Förändring (%)
1 422,74 1 419,65 -0,22

Avkastning över tid

Välj efter period


Eller välj efter datum

2021-05-19 2022-05-19 Förändring(%)
1 555,56 1 419,65 -8,74

Procentuell utveckling

Välj period
Månad 2022 2021 2020 2019 2018
jan -9,94 2,50 1,00 7,67 1,56
feb -6,91 2,93 -6,62 3,90 -0,77
mar 1,83 7,71 -13,43 -0,02 -2,51
apr -4,86 2,82 8,15 6,07 3,19
maj -4,17 2,26 5,37 -7,48 -0,86
jun - 0,47 2,19 6,79 0,29
jul - 7,51 4,09 0,22 4,12
aug - 0,46 3,68 -1,26 2,54
sep - -6,28 4,46 2,90 0,07
okt - 4,54 -6,17 3,73 -7,28
nov - 1,52 11,18 1,75 -1,76
dec - 5,21 1,21 3,46 -6,04
Hela året -22,16 35,68 13,17 30,32 -7,83