SIX Portfolio Index (SIXPX)

SIX Portfolio Index (SIXPX) visar genomsnittlig utveckling på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Avkastning senaste dag

2023-06-01 2023-06-02 Förändring (%)
1 467,34 1 498,90 2,15

Avkastning över tid

Välj efter period


Eller välj efter datum

2022-06-02 2023-06-02 Förändring(%)
1 469,89 1 498,90 1,97

Procentuell utveckling

Välj period
Månad 2023 2022 2021 2020 2019
jan 7,89 -9,94 2,50 1,00 7,67
feb 1,14 -6,91 2,93 -6,62 3,90
mar -1,20 1,83 7,71 -13,43 -0,02
apr 1,98 -4,86 2,82 8,15 6,07
maj -3,19 -1,59 2,26 5,37 -7,48
jun 2,85 -11,91 0,47 2,19 6,79
jul - 12,15 7,51 4,09 0,22
aug - -7,27 0,46 3,68 -1,26
sep - -7,41 -6,28 4,46 2,90
okt - 6,22 4,54 -6,17 3,73
nov - 7,10 1,52 11,18 1,75
dec - -2,68 5,21 1,21 3,46
Hela året 9,49 -24,94 35,68 13,17 30,32