SIX Portfolio Index (SIXPX)

SIX Portfolio Index (SIXPX) visar genomsnittlig utveckling på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Avkastning senaste dag

2020-11-24 2020-11-25 Förändring (%)
1 326,30 1 322,80 -0,26

Avkastning över tid

Välj efter period


Eller välj efter datum

2019-11-25 2020-11-25 Förändring(%)
1 149,95 1 322,80 15,03

Procentuell utveckling

Välj period
Månad 2020 2019 2018 2017 2016
jan 1,00 7,67 1,56 1,24 -7,14
feb -6,62 3,90 -0,77 2,90 1,98
mar -13,43 -0,02 -2,51 0,97 1,01
apr 8,15 6,07 3,19 3,53 -0,57
maj 5,37 -7,48 -0,86 1,01 1,52
jun 2,19 6,79 0,29 -1,98 -3,57
jul 4,09 0,22 4,12 -3,02 5,47
aug 3,68 -1,26 2,54 -0,91 2,44
sep 4,46 2,90 0,07 5,55 1,77
okt -6,17 3,73 -7,28 1,97 -1,13
nov 10,74 1,75 -1,76 -3,62 1,42
dec - 3,46 -6,04 -1,27 2,88
Hela året 11,37 30,32 -7,83 6,12 5,61