SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)

SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Avkastning senaste dag

2023-09-29 2023-10-02 Förändring (%)
3 537,06 3 520,46 -0,47

Avkastning över tid

Välj efter period


Eller välj efter datum

2022-09-30 2023-10-02 Förändring(%)
3 041,75 3 520,46 15,74

Procentuell utveckling

Välj period
Månad 2023 2022 2021 2020 2019
jan 7,91 -9,93 2,50 1,02 7,68
feb 1,18 -6,88 3,03 -6,59 3,98
mar -0,44 2,54 8,21 -13,29 1,08
apr 3,03 -3,93 3,72 8,51 7,20
maj -2,71 -1,06 2,52 5,50 -6,86
jun 2,15 -11,85 0,70 2,35 6,79
jul -0,33 12,16 7,52 4,10 0,24
aug -3,74 -7,24 0,49 3,73 -1,17
sep -2,01 -7,31 -6,21 4,51 2,92
okt -0,47 6,42 5,03 -5,94 3,98
nov - 7,28 1,67 11,36 1,97
dec - -2,66 5,23 1,32 3,47
Hela året 4,14 -22,77 39,34 14,83 34,97