SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)

SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Avkastning senaste dag

2020-11-24 2020-11-25 Förändring (%)
3 092,77 3 085,34 -0,24

Avkastning över tid

Välj efter period


Eller välj efter datum

2019-11-25 2020-11-25 Förändring(%)
2 648,27 3 085,34 16,50

Procentuell utveckling

Välj period
Månad 2020 2019 2018 2017 2016
jan 1,02 7,68 1,57 1,25 -7,14
feb -6,59 3,98 -0,73 2,95 2,03
mar -13,29 1,08 -1,29 2,14 1,93
apr 8,51 7,20 4,39 4,36 0,91
maj 5,50 -6,86 -0,11 1,72 2,49
jun 2,35 6,79 0,30 -1,96 -3,57
jul 4,10 0,24 4,12 -3,02 5,53
aug 3,73 -1,17 2,58 -0,86 2,47
sep 4,51 2,92 0,09 5,60 1,78
okt -5,94 3,98 -7,15 2,12 -0,95
nov 10,82 1,97 -1,56 -3,49 1,44
dec - 3,47 -6,03 -1,26 2,92
Hela året 12,78 34,97 -4,41 9,47 9,65