En samlad röst för fondbranschen

Fondbolagens förening är en branschorganisation. Vi verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik bransch.

Vi har nästan 50 medlemsbolag som tillsammans förvaltar cirka 90 procent av fondsparandet i Sverige. De representerar en mångfald av fondbolag med olika inriktning och storlek. Föreningen har dessutom många associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.

Våra medlemmar
Våra associerade medlemmar

Redan när föreningen grundades år 1979 var uppdraget att värna fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. 

Spararna ska ha ett starkt skydd

Fonder har sedan länge varit en naturlig del av svenskarnas sparande, och utgör en viktig del av många människors privatekonomi. Det ska vara enkelt och tryggt att spara i fonder. Vi värnar om tillgänglighet, valfrihet och mångfald i utbudet av fonder och fondbolag. Vi verkar för ett högt konsumentskydd på fondmarknaden. 

Är du nyfiken på hur bra din fond är och hur fondens avkastning står sig jämfört med andra fonders? Kika på fondkollen.se

Branschen behöver långsiktiga regler 

Fondmarknaden ska kännetecknas av stabila spelregler för en sund konkurrens på lika villkor. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remissinstans nationellt och på EU-nivå. Vi har omfattande kontakter med beslutsfattare, myndigheter och medier och har ett etablerat internationellt nätverk. Föreningens många arbetsgrupper är hjärtat i verksamheten.

Sammantaget blir föreningen till en stark och samlad röst för hela fondbranschen, och för fondspararna.

Prioriterade frågor

De här frågorna arbetar vi med: 

  • Stärka förtroendet för fondsparande.
  • Verka för bästa möjliga förutsättningar på den svenska fondmarknaden.
  • Bidra till lösningar för sparbehov i samhället.
  • Främja transparens kring hållbart sparande. 

Medlemmar i Fondbolagens förening kan vara med och påverka dessa och andra frågor genom att delta i föreningens olika arbetsgrupper. Det finns arbetsgrupper inom till exempel juridik, pension, hållbarhet, ägarfrågor, fondhandel och redovisning.

Lista över föreningens arbetsgrupper. 
Mer om att bli medlem.
Konkurrenspolicy.