Fredrik Pettersson

Fredrik Pettersson

chefsanalytiker, vice vd

Fredrik är ansvarig för statistik och analys och arbetar också med fondinformation för bl.a. faktablad och årsberättelse. Tidigare ansvarig för finansräkenskaperna på SCB samt privatekonomisk rådgivare på bank.

Kontakta mig om: statistik, redovisningsfrågor, faktablad, risk-, avkastnings- och kostnadsberäkningar.