Vad innebär Pensionsmyndighetens nya avtal?

Erik Fransson, chef för Fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten, berättar om myndighetens nya fondavtal och om hur ansökningsförfarandet till fondtorget ser ut.

I maj 2018 beslutade riksdagen om nya krav för att få erbjuda fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det nuvarande samarbetsavtalet avseende fonderna på fondtorget kommer därför att ersättas med ett nytt fondavtal. Pensionsmyndigheten arbetar med att färdigställa det nya fondavtalet, och beräknar ha det klart 1 oktober 2018.

Fondtorgschef Erik Fransson kommer till detta informationsmöte för att berätta om det nya fondavtalet, och om hur det går till när man ansöker om att få ansluta fonder till det nya fondtorget.

Medlemmar i Fondbolagens förening är välkomna; föranmälan krävs.

Börjar
Slutar
Anmälan

Anmälan görs till Irene Rikkinen

Mer information: Fredrik Nordström