Aktuell fondjuridik

Informationstillfälle för föreningens juridik- och compliancegrupp.

Agenda:

1. Aktuella EU-frågor
• Retail Investment Strategy
• AIFMD/UCITS review
• ESAP (European Single Access Point)
• Benchmarkförordningen
• Penningtvätt

2. Senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet
• Positionspapper om SFDR och EU-kommissionens översyn av SFDR
• Den delegerade förordningen till SFDR
• ESG-betyg
• Offentligt samråd avseende utkast till exponering för små och medelstora företag (LSME och VSME)
• Riktlinjer om fondnamn

3. Remisser
• DORA - kompletterande svensk lagstiftning
• Finansiella instrument i distribuerade liggare (DLT) och vissa frågor om värdepappersavveckling (okända konton)
• Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

4. Andra aktuella frågor
• Fondutredningen
• Framställning ang. UDI-lagen
• Avstämningsmöten med FI och Finansdepartementet
• Ny arbetsgrupp för AIF-frågor

 

Börjar
Slutar
Plats
Teams
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Madeleine Dubois Orvelius.