Arbetsgrupp för ägarfrågor och hållbarhet

Välkomna till höstens första möte.

Preliminär agenda.

1. SWESIF berättar om Hållbarhetsprofilen.

2. Kansliet informerar om den s.k. Onepagern som tagits fram tillsammans med de andra branschorganisationerna, och den kommande omarbetningen av självregleringen bl.a. "Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder".

3. Mötet avslutas med att diskutera uppkomna frågeställningar kring tillämpningen och tolkningen av SFDR samt RTS:erna.

- Ni drar själva er fråga och kansliet antecknar den efterföljande diskussionen. Skicka in era frågor och gärna svarsförslag innan mötet. Försök att vara så tydlig som möjligt, gärna med hänvisning till relevanta bestämmelser. 

Börjar
Slutar
Plats
Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Angelica Thornquist Lavicka