Möte i föreningens arbetsgrupp för cybersäkerhetsfrågor

Om konsultationen av DORA tekniska- och genomförandestandarder.

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om 4 RTS:er och ITS:er till DORA med sista svarsdag den 11 september. Arbetsgruppen inbjuds till oss för att gå igenom de mest angelägna detaljerna.

Konsultationen berör följande områden:

  • Ram för IKT-riskhantering och förenklad IKT-hantering (artiklarna 15 och 16).
  • Kriterier för klassificering av IKT-relaterade incidenter (artikel 18).
  • Mallar för informationsregistret (artikel 28.9).
  • Policy för IKT-tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av IKT (artikel 28.10).
Börjar
Slutar
Plats
David Bagares gata 3
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Madeleine Dubois Orvelius.