Branschseminarium om EU-förordningen DORA – Digital Operational Resilience Act

-FULLSATT- För medlemmar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för cybersäkerhetsfrågor samt juridik- och compliancegruppen.

Välkommen till DORA-dagen 2023!

Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Svensk Värdepappersmarknad bjuder in till ett gemensamt seminarium om EU-förordningen Digital Operational Resilience Act.

Vad innebär förordningen för finansiell verksamhet? Vilka utmaningar står branschen inför? Det är några av frågorna som representanter från EU-kommissionen, Finansinspektionen samt experter från medlemsföretagen kommer att ge sin syn på.

Seminariet riktar sig till sakkunniga och regelverksansvariga hos medlemsföretagen.

Program

08.15 – 09.00 Registrering

09.00 Inledning
Madeleine Dubois Orvelius · senior jurist, Fondbolagens förening

09.05 Vad vill EU-kommissionen åstadkomma med DORA- förordningen?
Jan Ceyssens · Head of Digital Finance Unit, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), European Commission

09.35 Överflygning av DORA och branschens utmaningar
Magnus Jacobson · senior Rådgivare Cybersäkerhet, Svenska Bankföreningen

10.05 – 10.40 Mingelpaus med fika

10.40 Panelsamtal med experter från branschen
Johan Hjelm · Deputy Head of Group Operational Risk, Nordea
Daniel Göransson · Business Continuity Manager, Nordnet
Peter Granlund · Chief Information Security Officer, If
Kristina Jonsson · Advokat & Partner, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Moderator: Pär Karlsson · informationssäkerhet och krisberedskap, Svensk Försäkring

11.25 Finansinspektionen kommenterar DORA- förordningen och aktuella frågor på området
Åsa Thalén · avdelningschef, Finansinspektionen

11.55 Avslutning
Jenny Mannent · senior expert marknader och infrastruktur, Svensk Värdepappersmarknad

 

Börjar
Slutar
Anmälan

Seminariet är nu fullsatt.

Detta evenemang kommer inte att spelas in.