Diskussionsmöte 2: Produktmallar

Syftet med mötet är att gemensamt tolka nya krav i EU:s SFDR-lagstiftning.

Nu drar vi igång med SFDR-diskussionsmöten. Syftet är att gemensamt försöka tolka kraven i SFDR och särskilt de nya RTS:erna. Vi har mötena fysiskt på föreningens kansli med max en deltagare per medlemsbolag.

Skicka in frågor och gärna förslag på svar i förväg till Anna Larris. Försök att vara så tydlig som möjligt, gärna med hänvisning till relevant artikel i RTS:en. Vi skickar ut en lista på alla inkomna frågor innan respektive möte.

På mötet drar ni er fråga och kansliet antecknar efterföljande diskussion och skickar ut minnesanteckningarna. Eventuellt vidarebefordrar kansliet (anonymiserat) vissa frågor till FI/Esma/Efama när vi tycker att något särskilt behöver adresseras på EU-nivå.

Börjar
Slutar
Plats
Fondbolagens förening, David Bagares Gata 3
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Kontakta Anna Larris.