Fondforum: Netto noll – hur långt har Sverige och fondbranschen kommit?

Den 29 mars publicerade Klimatpolitiska rådet sin årliga utvärdering av regeringens samlade politik rörande de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om. Rapporten framhåller att Sveriges utsläpp behöver minska snabbare än vad de hittills har gjort. Kraven är därav höga på regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan för den pågående mandatperioden.

Till detta digitala Fondforum har vi bjudit in Klimatpolitiska rådets ordförande, Cecilia Hermansson, som kommer att presentera rapporten. Hur ligger Sverige till i förhållande till målen, och har något förändrats med regeringens nya klimatpolitiska beslut? Vilka är rådets rekommendationer till regeringen? I förra årets rapport uppmärksammades finanssektorn – där rådet bland annat rekommenderade att det bör skapas bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås. Hur ser det ut idag?

Med oss har vi också Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur. Hon kommer att berätta om deras åtaganden på klimatområdet och vilka verktyg som fondbolagen har till förfogande för att nå sina klimatmål. Räcker det med en exkluderingsstrategi och är påverkansstrategierna en framkomlig väg?

Moderator Fredrik Nordström.

 

Börjar
Slutar
Plats
Zoom
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Registrera dig här.