Fondforum: Utsläppsrätter – löser de problemet?

EU:s utsläppshandelssystem är en del av EU:s övergripande klimat- och energipolitik och syftar till att minska koldioxidutsläppen från stora industrier inom EU. Systemet, kallat European Union Emissions Trading System (ETS), har funnits sedan 2005 och är en av världens största marknader för handel med utsläppsrätter.

Till detta digitala Fondforum har vi bjudit in Gustav Martinsson, docent och universitetslektor i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet, för att berätta om hur EU:s utsläppsrättsystem funkar. Vilka sektorer omfattas av systemet, och hur fungerar handeln med utsläppsrätter i praktiken?

Värt att diskutera är också hur långt vi kan komma med utsläppsrättsystemet och behovet av nationella klimatåtgärder när det nu finns ett utsläppsrättssystemet. Den svenska fondmarknaden har satt ambitiösa utsläppsmål där 50 % av fondkapitalet har satt netto noll mål redan år 2040. Vilken roll har fondbranschens klimatambitioner utifrån utsläppsrättssystemet? Är de överflödiga eller ett komplement?

Medverkande:
Gustav Martinsson, Stockholms universitet
Fredrik Nordström, Fondbolagens förening (moderator)

 

Börjar
Slutar
Plats
Zoom
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Anmäl dig via denna länk.

Vid frågor kontakta Jessica Jörfjord.