Fondforum: Retail Investment Strategy – vad och varför?

EU har tagit ett initiativ för att stärka spararnas förtroende och tillit när de investerar på kapitalmarknaden. Man vill säkerställa att utfallen blir bättre och att fler konsumenter kan delta. Fler konsumenter som investerar i kapitalmarknaden ger mer kapital som kanaliseras till privata företag vilka i sin tur stärker tillväxten. Den 24 maj släppte EU-kommissionen förslaget Retail Investment Package som kommer att diskuteras på seminariet. 

Till detta digitala Fondforum har vi bjudit in Paulina Dejmek Hack, Director for General Affairs, DG FISMA, EU-kommissionen. Hon kommer bland annat att berätta för oss om kommissionens ambitioner gällande konsumenter på finansmarknaden, vilka problem som identifierats och hur man tänkt åtgärda dessa.

Vi kommer att diskutera hur förslaget är utformat, vad som lämnats utanför och vad som föreslås regleras. Vilka överväganden har gjorts innan man hamnade i detta förslag och finns det några risker med det nya förslaget?

Medverkande:
Paulina Dejmek Hack DG FISMA, EU-kommissionen
Fredrik Nordström Fondbolagens förening (moderator)

Länk till kommissionens Retail Investment Package.

 

Börjar
Slutar
Plats
Zoom
Visa på karta (öppnas i nytt fönster)
Anmälan

Anmäl dig via denna länk.

Vid frågor kontakta Jessica Jörfjord.